Ervaringscoaches Houten

Hou 't Simpel!
Ondersteuning bij hulpvragen, informeel en we hebben dezelfde achtergrond!

Clientondersteuning Houten voor en door mensen met een GGZ achtergrond


HET KEUKENTAFELGESPREK

Sinds de wijziging van de WMO op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van een groot deel van de zorg. De gemeente werkt met ‘keukentafelgesprekken’ om de (her)indicatie van deze zorg vast te stellen.

Je hebt een keukentafelgesprek met iemand van het Sociaal Team of het Sociaal Loket. Mogelijk roept dit vragen op, over dit gesprek of vind je het spannend. Om je hier goed op voor te bereiden is het mogelijk om iemand te vragen die je helpt en ondersteunt in de voorbereiding op en bij het voeren van het keukentafelgesprek.

Onze clientondersteuners zijn mensen ...

> met een achtergrond in of ervaring met de GGZ als cliënt,
> die weten hoe het werkt in de gemeente met aanvragen van zorg en ondersteuning,
> die affiniteit hebben met coachen van mensen,
> en weten hoe je communiceert met zowel cliënten als ondersteuners als ambtenaren,
> en die hun ervaring inzetten om anderen te ondersteunen.

Clientondersteuners zijn er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en helpen mensen, die een keukentafelgesprek krijgen, om dit gesprek voor te bereiden en ondersteunen ze bij het voeren van het gesprek.